Bílojetel bylinný - Dorycnium herbaceum Vill.Foto: červenec 2011Bílojetel bylinný - Dorycnium herbaceum

synonyma:
latinsky

...Dorycnium diffusum, Dorycnium herbaceum subsp. intermedium, Dorycnium intermedium, Dorycnium pentaphyllum, Dorycnium sabaudum

...

...ďatelinovec bylinný

...
...bobovité (Fabaceae)...po 12-26 v hlávkách, bílé, narůžovělé, pavéza nejdelší, křídla s kapsami; kalich 5cípý, zvonkovitý, krátce chlupatý

...leden - únor - březen - duben - květen - červen -
červenec - srpen - září - říjen - listopad - prosinec...


...střídavé, dlanitě složené, přisedlé, pětičetné; lístky obkopinaté až podlouhle obvejčité, 9-22 mm dlouhé, 3-8 mm široké, celokrajné, řídce chlupaté


...jednosemenný lusk


...vytrvalá bylina, lodyha v dolní části dřevnatá, 30-70 cm vysoká


...suché stráně, okraje lesů, pastviny, vinice; sušší slunná stanoviště, zásadité půdy

...ohrožený druh ČR (C3)


...ČR, pův. na JV Moravě, jinak od JV Francie po Kaspické moře a od Polska po J Itálii
  ...

Comments