Botanický slovníček     Aacidofilníkyselomilný, žijící v kyselém prostředí

acidofyt
acidofilní rostlina, vyžaduje nebo snáší kyselé půdy o pH 3 - 6,4, hůře snáší půdy s vyšší hodnotou pH.

adventivnívyskytující se na neobvyklém místě, náhradní pomocný, např. kořen

aerenchymzákladní pletivo s velkými mezibuněčnými prostory, tvořícími soustavu kanálků, jež umožňují provzdušnění podzemních orgánů rostlin vodních nebo rostoucích na vlhkých stanovištích; kanálky jsou vyplněny vzduchem a ve vodě rostliny nadlehčují

alpínské pásmovýškové vegetační pásmo holí a niv v nadmořské výšce 1800 až 2000 m n m

anemochorní rostlinyrozšiřují se semeny pomocí větru (často nažka s chmýrem)


anorganickýneústrojný, chemická sloučenina vyskytující se v neživé přírodě

antheridiapelatky, samčí pohlavní orgány na prokelu 

areálúzemí, v němž je rozšířen určitý rostlinný druh, rod nebo čeleď

archegoniazárodečníky, samičí pohlavní orgány na prokelu

asimilační listzelený list zajišťující autotrofní výživu rostlin 

autogamiesamoopylení vlastním pylem u oboupohlavných jedinců

autotrofnízelené rostliny schopné získávat uhlík pro stavbu těla z anorganických látek

autochorní rozšiřovánírozšiřování semen či plodů vlastním zařízením rostliny (např. netýkavka nedůtklivá)