Botanický slovníček     Hholetravnaté porosty v horách nad hranicí lesa