Botanický slovníček     Ppletivosoubor buněk společného původu, stejné i odlišné stavby a funkce, společně pak plní určitou komplexní roli v rostlinném těle