Něco málo o mně...    Už jako malá holka, při procházkách s babičkou, jsem se ráda rozhlížela, co kolem kvete. Spoustu času jsme trávily na loukách, v lese, sběrem lipového a bezového květu na čaj a povídaly jsme si o přírodě.

    Všechna má studijní léta byla úzce spojena s přírodou, později především s rostlinami. Mými nejoblíbenějšími knihami se staly všemožné atlasy rostlin. Přes rostlinnou fyziologii, studium léčivých rostlin a lektorování seminářů o životním prostředí jsem se se svou vášní dostala až k fotografickým výpravám do blízkého i vzdálenějšího okolí.

    I když občas „ulovím“ i nějakého motýlka či jinou havěť, na mých fotkách převažují rostliny. Dnes už si nedokážu představit jakoukoliv procházku v přírodě bez foťáku a alespoň jednoho „rostlinného pokladu“ v něm.