Právě kveteRostliny obvykle kvetoucí v červenci:


    Bez černý
    Bez chebdí

    Bílojetel bylinný

    Blín černý

    Bolševník obecný

    Bradáček vejčitý
    Brutnák lékařský
    Čarovník pařížský
    Černohlávek obecný

    Černohlávek velkokvětý

    Černýš hajní

    Čistec bahenní

    Čistec lesní
    Dobromysl obecná
    Drchnička rolní

    Hadinec obecný
    Heřmánek terčovitý
    Hlaváček letní
    Hlavinka horská

    Hluchavka nachová
    Hluchavka objímavá
    Hluchavka skvrnitá
    Hořčík jestřábníkovitý
    Hořec křížatý
    Hořec tolitovitý
    Hrachor hlíznatý
    Hrachor luční
    Hvozdík kartouzek
    Chrpa luční
    Jarmanka větší
    Jehlice trnitá
    Jestřábník chlupáček
    Jestřábník oranžový
    Jetel horský
    Jetel ladní

    Jetel plazivý
    Jetel zvrhlý

    Kakost bahenní
    Kakost krvavý
    Kakost luční

    Kakost maličký
    Kakost pyrenejský
    Kalina obecná
    Karbinec evropský
    Klinopád obecný

    Kohoutek luční
    Kohoutek věncový

    Kokoška pastuší tobolka
    Kokotice evropská

    Komonice bílá
    Komonice lékařská
    Konopice bledožlutá
    Konopice dvouklanná
    Konopice pýřitá
    Konopice sličná
    Kopretina bílá 
    Kopřiva dvoudomá

    Kostival lékařský
    Kozí brada východní
    Kozlík lékařský

    Krtičník hlíznatý

    Kruštík širolistý
    Krvavec menší
    Krvavec toten

    Kuklík městský
    Kuklík potoční
    Kýchavice černá
    Kyprej vrbice
    Lilek černý

    Lilek potměchuť
    Lilie zlatohlavá
     Lnice květel
     Lopuch plstnatý
     Máčka ladní
    Máčka plocholistá

    Máta dlouholistá
    Máta rolní

    Mateřka trojžilná

     Mečík střechovitý
    Medovník meduňkolistý
    Meduňka lékařská

    Měrnice černá

    Měsíčnice vytrvalá
    Mléč rolní
    Modřenec chocholatý
    Mochna husí
    Mochyně židovská

    Mokrýš střídavolistý
    Mydlice lékařská

    Nepatrnec rolní
    Netýkavka malokvětá
    Netýkavka nedůtklivá
    Netýkavka žláznatá
    Oman vrbolistý
    Ostrožka stračka
    Pamětník rolní
    Pampeliška lékařská
    Pastinák setý
    Penízek rolní
    Pětiprstka žežulník
    Pěťour maloúborný
    Pěťour srstnatý

     Pcháč šedý
    Pcháč zelinný

    Pipla osmahlá
    Pitulník žlutý
    Plamének plotní
    Pohanka obecná

    Pohanka svlačcovitá

    Protěž bažinná
    Popenec břečťanovitý
    Prstnatec fuchsův
    Prstnatec májový
    Pryskyřník kosmatý
    Pryšec kolovratec
    Pupalka dvouletá
    Rdesno červivec

    Rdesno hadí kořen

    Rdesno menší

    Rozchodník křovištní
    Rozrazil ožankový
    Rozrazil perský
    Rozrazil potoční
    Rozrazil rezekvítek
    Rýt žlutý

     Řebříček obecný

    Řeřišnice hořká
    Řeřišnice luční
    Sadec konopáč
    Sedmikráska obecná
    Silenka lepkavá
    Silenka nadmutá
    Sítina sivá

    Sléz lesní
    Sléz přehlížený

    Sleziník červený
    Snědek pyrenejský

    Srpice barvířská
    Starček Fuchsův
    Starček lepkavý
    Starček obecný
    Starček přímětník

    Stulík žlutý
    Svazenka vratičolistá
    Svitel latnatý

    Svízel povázka
    Svízel přítula

    Svízel syřišťový

    Svlačec rolní
    Šalvěj lepkavá

    Šedivka šedá

    Šišák vroubkovaný

    Šrucha zelná

    Tolice vojtěška
    Tolita lékařská
    Turan roční

    Turanka kanadská

    Tužebník jilmový
    Tužebník obecný
    Užanka lékařská
    Večernice vonná
    Vemeník dvoulistý
    Vemeník zelenavý
    Věsenka nachová
    Vesnovka obecná
    Vičenec ligrus
    Vikev čtyřsemenná
    Vikev chlupatá
    Vikev ptačí
    Violka rolní
    Vítod větší
    Vlaštovičník větší
    Voskovka menší
    Vrbina obecná

    Vrbina penízková
    Vrbovka chlumní
    Vřes obecný
    Vstavač mužský
    Yzop lékařský
    Zběhovec plazivý
    Zemědým lékařský
    Zvonečník klasnatý
    Zvonek broskvolistý

    Zvonek klubkatý

    Zvonek kopřivovitý
    Zvonek řepkovitý

    Žindava evropská