Bílé květy

    Bazalka vonná
    Bez černý

    Bez chebdí

    Bílojetel bylinný

    Bledule jarní

    Bolševník obecný

    Čarovník pařížský


    Česnáček lékařský

    Česnek medvědí


    Devětsil bílý


    Jarmanka větší


    Jetel horský

    Jetel plazivý


    Kalina obecná


    Karbinec evropský

    Katrán tatarský


    Kokořík mnohokvětý


    Kokoška pastuší tobolka


    Kokotice evropská


    Komonice bílá


    Konopice bledožlutá

    Konvalinka vonná


    Kopretina bílá

    Kozlík lékařský

    Lilek černý

    Máčka ladní

    Mateřka trojžilná

    Meduňka lékařská


    Mochyně židovská


    Okrotice bílá


    Penízek modravý
    Penízek rolní
    Pěťour maloúborný
    Pěťour srstnatý


    Plamének plotní
    Pohanka obecná
    Pstroček dvoulistý


    Rdesno červivec
    Rdesno menší


    Rozrazil cizí
    Rozrazil douškolistý
     Řebříček obecný

    Řeřišnice hořká


    Řeřišnice luční


    Řeřišnice nedůtklivá


    Samorostlík klasnatý


    Sasanka hajní


    Sasanka lesní


    Sedmikráska obecná
    Silenka lepkavá


    Silenka nadmutá
    Sléz přehlížený
    Snědek pyrenejský 

    Sněženka podsněžník
    Střemcha obecná


    Svízel povázka
    Svízel přítula


    Svízel vonný
    Šedivka šedá

    Šťavel kyselý
    Tolita lékařská


     Trnka obecná

    Turan roční

    Turanka kanadská

    Tužebník jilmový


    Tužebník obecný


    Vemeník dvoulistý
    Vemeník zelenavý
    Vesnovka obecná
    Vikev čtyřsemenná


    Vikev chlupatá


     Violka rolní

    Vrba jíva
    Zapalice žluťuchovitá

    Zvonečník klasnatý


    Žindava evropská      Žluťucha žlutá