Modré květy
Barvínek menší
Brutnák lékařský

Černohlávek obecný
Hadinec obecný

Hořec křížatý
Hořec tolitovitý
Jaterník podléška
Kakost luční
Kamejka modronachová
Ladoňka dvoulistá
Máčka plocholistá
Modřenec chocholatý
Ostrožka stračka
Rozrazil břečťanolistý
Rozrazil douškolistý
Rozrazil horský
Rozrazil ožankový
Rozrazil perský
Rozrazil potoční
Rozrazil rezekvítek
Rozrazil rolní
 Rozrazil trojlistý

Zběhovec plazivý
Zběhovec ženevský
Zvonek broskvolistý
Zvonek klubkatý
Zvonek kopřivovitý
 Zvonek řepkovitý