Růžové květy
Devětsil lékařský
Dobromysl obecná

Hlavinka horská
Hrachor hlíznatý
Hvozdík kartouzek
Jehlice trnitá
Jetel zvrhlý
Kakost maličký
Kakost pyrenejský
Klinopád obecný
Kohoutek luční
Kohoutek věncový
Krvavec menší
Kyčelnice cibulkonosná
Lilie zlatohlavá
Mandloň nízká
Máta rolní
Medovník meduňkolistý
Mydlice lékařská
Pětiprstka žežulník
Podbílek šupinatý
Rdesno červivec
Rdesno hadí kořen
Rdesno menší
Sadec konopáč
Sléz lesní
Sléz přehlížený
Svlačec rolní
Třemdava bílá
Vičenec ligrus
Vrbka úzkolistá
Vrbovka chlumní
Vřes obecný
Zemědým lékařský
Žindava evropská