Zelené květy


    Áron východní
     Bažanka roční


Bažanka vytrvaláBradáček vejčitý
 Bříza bělokorá
 Buk lesní
 Dub letní
 Dub zimní
 Jalovec obecný
 Jarmanka větší
 Jasan ztepilý
 Javor babyka
 Javor klen
 Javor mléč
 Jilm drsný
 Kokořík přeslenitý
 Kopřiva dvoudomá
 Krtičník hlíznatý
 Kruštík širolistý
 Lopuch plstnatý
 Modřín opadavý
 Nepatrnec rolní
 Olše lepkavá
 Olše šedá
 Pastinák setý
 Pižmovka mošusová
 Pohanka svlačcovitá
 Protěž bažinná
 Pryšec kolovratec
 Smrk ztepilý