Žluté květy
   Barborka obecná
    Bažanka roční
   Bez červený

   Blatouch bahenní
   Blín černý
   Černýš hajní
   Dřín jarní
   Heřmánek terčovitý
   Hlaváček jarní
   Hlošina úzkolistá
   Hořčík jestřábníkovitý
    Hrachor luční
   Hvězdnatec zubatý
   Jestřábník chlupáček
   Jetel ladní
   Jmelí bílé

   Komonice lékařská
   Konopice bledožlutá
   Konopice sličná
   Kopretina bílá
   Kosatec žlutý
   Kostival hlíznatý
   Kozí brada východní
   Kozinec bezlodyžný
   Křivatec žlutý

   Kuklík městský
   Kyčelnice devítilistá

   Líska obecná
    Lnice květel
   Mléč rolní
   Mochna husí
    Mochna písečná
   Mokrýš střídavolistý
   Netýkavka malokvětá
   Netýkavka nedůtklivá

   Ochmet evropský
   Oman vrbolistý
   Orsej jarní
    Pampeliška lékařská
   Pěťour maloúborný
   Pěťour srstnatý
   Pcháč zelinný
   Pitulník žlutý
   Podběl lékařský
   Prvosenka jarní
   Prvosenka vyšší
   Pryskyřník kosmatý
   Pryskyřník mnohotvárný
   Pupalka dvouletá
   Rozchodník křovištní

   Rýt žlutý
   Sasanka pryskyřníkovitá
   Sedmikráska obecná
   Starček Fuchsův
   Starček lepkavý
   Starček obecný
   Starček přímětník
   Stulík žlutý
   Svitel latnatý
   Svízel syřišťový
   Svízelka lysá
   Šalvěj lepkavá

   Šrucha zelná
    Tis červený
   Turan roční
   Turanka kanadská
   Vlaštovičník větší
   Voskovka menší
   Vraní oko čtyřlisté
   Vrba jíva
   Vrbina obecná
   Vrbina penízková
   Vstavač bledý
      Žluťucha žlutá