Tvar listové čepele

...čárkovitý

...eliptický

...hrálovitý
 ...klínovitý


...kopinatý
 ...kopisťovitý

 ...kosníkovitý

 ...kosočtverečný

 ...kracovitý


...ledvinitý
 ...lyrovitý

 ...niťovitý


...obkopinatý

 ...obsrdčitý


...obvejčitý


...okrouhlý

 ...páskovitý


...podlouhlý

 ...srdčitý

 ...střelovitý

 ...šídlovitý

 ...široce eliptický

 ...štítovitý

 ...trojúhelníkovitý


...vejčitý