červenRostliny obvykle kvetoucí v červnu:    Barborka obecná
    Barvínek menší
    Bez černý
    Bez chebdí

    Bílojetel bylinný

    Blatouch bahenní
    Blín černý

    Bolševník obecný

    Bradáček vejčitý
    Brutnák lékařský
    Čarovník pařížský
    Černohlávek obecný

    Černohlávek velkokvětý

    Černýš hajní

    Česnáček lékařský
    Česnek medvědí
    Čistec bahenní

    Čistec lesní
    Dobromysl obecná
    Drchnička rolní

    Dub letní

    Hadinec obecný
    Heřmánek terčovitý
    Hlaváček letní
    Hlavinka horská

    Hlošina úzkolistá
    Hluchavka nachová
    Hluchavka objímavá
    Hluchavka skvrnitá
    Hrachor hlíznatý
    Hrachor luční
    Hvozdík kartouzek
    Jarmanka větší
    Jehlice trnitá
    Jestřábník chlupáček
    Jetel horský
    Jetel ladní

    Jetel plazivý
    Jetel zvrhlý

    Kakost bahenní
    Kakost krvavý
    Kakost luční

    Kakost maličký
    Kakost pyrenejský
    Kalina obecná
    Kamejka modronachová
    Katrán tatarský
    Klinopád obecný

    Kohoutek luční
    Kohoutek věncový

    Kokořík mnohokvětý
    Kokořík přeslenitý
    Kokoška pastuší tobolka
    Kokotice evropská

    Komonice bílá
    Komonice lékařská
    Konvalinka vonná
    Kopretina bílá 
    Kopřiva dvoudomá

    Kosatec žlutý
    Kostival hlíznatý
    Kostival lékařský
    Kozí brada východní
    Kozinec bezlodyžný
    Kozlík lékařský
    Krtičník hlíznatý

    Krvavec menší
    Krvavec toten

    Kuklík městský
    Kuklík potoční
    Kyčelnice devítilistá
    Kyprej vrbice
    Lilek černý

    Lilek potměchuť
    Lilie zlatohlavá
    Máčka plocholistá

    Mateřka trojžilná

    Medovník meduňkolistý
    Meduňka lékařská

    Měrnice černá

    Měsíčnice roční
    Měsíčnice vytrvalá
    Modřenec chocholatý
    Mochna husí
    Mochyně židovská

    Mokrýš střídavolistý
    Mydlice lékařská

    Nepatrnec rolní
    Ochmet evropský
    Okrotice bílá
    Ostrožka stračka
    Pamětník rolní
    Pampeliška lékařská
    Penízek rolní
    Pětiprstka žežulník
    Pěťour maloúborný
    Pěťour srstnatý

    Pcháč zelinný

    Pipla osmahlá
    Pitulník žlutý
    Plamének plotní
    Podbílek šupinatý
    Pohanka obecná

    Pohanka svlačcovitá

    Popenec břečťanovitý
    Prstnatec fuchsův
    Prstnatec májový
    Pryskyřník kosmatý
    Pryšec kolovratec
    Přeslička největší
    Pupalka dvouletá
    Rdesno hadí kořen

    Rdesno menší

    Rozrazil douškolistý
    Rozrazil horský
    Rozrazil ožankový
    Rozrazil perský
    Rozrazil potoční
    Rozrazil rezekvítek
    Rýt žlutý

    Řebříček obecný

    Řeřišnice hořká
    Řeřišnice luční
    Řeřišnice nedůtklivá
    Samorostlík klasnatý
    Sasanka lesní
    Sedmikráska obecná
    Silenka lepkavá
    Silenka nadmutá
    Sítina sivá

    Sléz lesní
    Sléz přehlížený

    Smrk ztepilý
    Snědek pyrenejský

    Starček obecný
    Starček přímětník

    Střemcha obecná
    Stulík žlutý
    Svazenka vratičolistá
    Svitel latnatý

    Svízel povázka
    Svízel přítula

    Svízel syřišťový

    Svízel vonný
    Svízelka lysá
    Svlačec rolní
    Šalvěj lepkavá
    Šedivka šedá

    Šišák vroubkovaný

    Šrucha zelná

    Tolice vojtěška
    Tolita lékařská
    Třemdava bílá
    Turan roční

    Turanka kanadská

    Tužebník obecný
    Užanka lékařská
    Večernice vonná
    Vemeník dvoulistý
    Vemeník zelenavý
    Vesnovka obecná
    Vičenec ligrus
    Vikev čtyřsemenná
    Vikev chlupatá
    Vikev ptačí
    Violka rolní
    Vítod větší
    Vlaštovičník větší
    Voskovka menší
    Vrbina obecná

    Vrbina penízková
    Vrbovka chlumní
    Vstavač mužský
    Vstavač vojenský
    Zběhovec plazivý
    Zběhovec ženevský
    Zemědým lékařský
    Zvonečník klasnatý
    Zvonek broskvolistý

    Zvonek klubkatý

    Zvonek řepkovitý

    Žindava evropská
      Žluťucha žlutá