červenecRostliny obvykle kvetoucí v červenci:    Bez černý
    Bez chebdí
    Bílojetel bylinný
    Blín černý
    Bolševník obecný
    Bradáček vejčitý
    Brutnák lékařský
    Čarovník pařížský
    Černohlávek obecný
    Černohlávek velkokvětý
    Černýš hajní
    Čistec bahenní
    Čistec lesní
    Dobromysl obecná
    Drchnička rolní
    Hadinec obecný
    Heřmánek terčovitý
    Hlaváček letní
Hlavinka horská
Hluchavka nachová
Hluchavka objímavá
Hluchavka skvrnitá
Hořčík jestřábníkovitý
Hořec křížatý
Hořec tolitovitý
Hrachor hlíznatý
Hrachor luční
Hvozdík kartouzek
Chrpa luční
Jarmanka větší
Jehlice trnitá
Jestřábník chlupáček
Jestřábník oranžový
Jetel horský
Jetel ladní
Jetel plazivý
Jetel zvrhlý
Kakost bahenní
Kakost krvavý
Kakost luční
Kakost maličký
Kakost pyrenejský
Kalina obecná
Karbinec evropský
Klinopád obecný
Kohoutek luční
Kohoutek věncový
Kokoška pastuší tobolka
Kokotice evropská
Komonice bílá
Komonice lékařská
Konopice bledožlutá
Konopice dvouklanná
Konopice pýřitá
Konopice sličná
Kopretina bílá
Kopřiva dvoudomá
Kostival lékařský
Kozí brada východní

Krtičník hlíznatý

Kruštík širolistý
Krvavec menší
Krvavec toten
Kuklík městský
Kuklík potoční
Kýchavice černá
Kyprej vrbice
Lilek černý
Lilek potměchuť
Lilie zlatohlavá

Lnice květel
 Lopuch plstnatý

Máčka ladní
Máčka plocholistá
Máta dlouholistá
Máta rolní

Mateřka trojžilná
 Mečík střechovitý
Medovník meduňkolistý
Meduňka lékařská
Měrnice černá
Měsíčnice vytrvalá
Mléč rolní
Modřenec chocholatý
Mochna husí
Mochyně židovská
Mokrýš střídavolistý

Mydlice lékařská
Nepatrnec rolní
Netýkavka malokvětá
Netýkavka nedůtklivá
Netýkavka žláznatá
Oman vrbolistý
Ostrožka stračka
Pamětník rolní

Pampeliška lékařská
Pastinák setý
Penízek rolní
Pětiprstka žežulník
Pěťour maloúborný
Pěťour srstnatý

Pcháč šedý
Pcháč zelinný
Pipla osmahlá
Plamének plotní
Pohanka obecná
Pohanka svlačcovitá
Protěž bažinná

Prstnatec Fuchsův
Prstnatec májový
Pryskyřník kosmatý
Pryšec kolovratec
Pupalka dvouletá
Rdesno červivec

Rdesno hadí kořen
Rdesno menší
Rozchodník křovištní
Rozrazil ožankový
Rozrazil perský
Rozrazil potoční

Rýt žlutý

Řebříček obecný
Řeřišnice hořká
Řeřišnice luční
Sadec konopáč
Sedmikráska obecná
Silenka lepkavá
Silenka nadmutá
Sítina sivá
 Sléz lesní
Sléz přehlížený

Sleziník červený
Snědek pyrenejský
Srpice barvířská
Starček Fuchsův
Starček lepkavý
Starček obecný
Starček přímětník
Stulík žlutý
Svazenka vratičolistá
Svitel latnatý
Svízel povázka
Svízel přítula
Svízel syřišťový
Svlačec rolní
Šalvěj lepkavá

Šedivka šedá

Šišák vroubkovaný
Šrucha zelná
Tolice vojtěška
Tolita lékařská
Turan roční
Turanka kanadská
Tužebník jilmový
Tužebník obecný
Užanka lékařská
Večernice vonná
Vemeník dvoulistý
Vemeník zelenavý
Věsenka nachová
Vesnovka obecná
Vičenec ligrus
Vikev čtyřsemenná
Vikev chlupatá
Vikev ptačí

Violka rolní
Vítod větší
Vlaštovičník větší
Voskovka menší
Vrbina obecná
Vrbina penízková

Vrbka úzkolistá
Vrbovka chlumní
Vřes obecný
Vstavač mužský

Yzop lékařský
Zběhovec plazivý
Zemědým lékařský
Zvonečník klasnatý
Zvonek broskvolistý
Zvonek klubkatý
Zvonek kopřivovitý
Zvonek řepkovitý
Žindava evropská
      Žluťucha žlutá