květenRostliny obvykle kvetoucí v květnu:


    Árón východní
    Barborka obecná
    Barvínek menší
    Bažanka vytrvalá
    Bez červený
    Blatouch bahenní
    Bledule letní
    Bradáček vejčitý
    Brutnák lékařský
    Bříza bělokorá
    Buk lesní

    Česnáček lékařský
    Česnek medvědí
    Devětsil bílý
    Devětsil lékařský
    Dřín jarní
    Dub letní

    Dub zimní
    Dymnivka dutá
    Dymnivka plná
    Hlaváček jarní
    Hlaváček letní
    Hlošina úzkolistá
    Hluchavka nachová
    Hluchavka objímavá
    Hluchavka skvrnitá
    Hrachor hlíznatý
    Hrachor jarní
    Hvězdnatec zubatý
    Javor babyka
    Javor klen
    Javor mléč
    Jestřábník chlupáček
    Jetel horský
    Jetel plazivý
    Jilm drsný
    Jmelí bílé
    Kakost krvavý
    Kakost maličký
    Kakost pyrenejský
    Kalina obecná
    Kamejka modronachová
    Katrán tatarský
    Kohoutek luční
    Kokořík mnohokvětý
    Kokořík přeslenitý
    Kokoška pastuší tobolka
    Komonice bílá
    Komonice lékařská
    Koniklec luční český
    Koniklec velkokvětý
    Konvalinka vonná
    Kopretina bílá 
    Kopytník evropský
    Kosatec žlutý
    Kostival hlíznatý
    Kostival lékařský
    Kozí brada východní
    Kozinec bezlodyžný
    Kozlík lékařský
    Krvavec menší
    Křivatec žlutý
    Kuklík městský
    Kuklík potoční
    Kyčelnice cibulkonosná
    Kyčelnice devítilistá
    Kyčelnice žláznatá
    Lilek potměchuť
    Mandloň nízká
    Medovník meduňkolistý
    Měsíčnice roční
    Měsíčnice vytrvalá
    Modřenec chocholatý
    Modřín opadavý
    Mochna husí
    Mokrýš střídavolistý
    Nepatrnec rolní
    Ochmet evropský
    Okrotice bílá
    Orsej jarní
    Ostrožka stračka
    Pamětník rolní
    Pampeliška lékařská
    Penízek modravý
    Penízek rolní
    Pětiprstka žežulník
    Pěťour maloúborný
    Pipla osmahlá
    Pitulník žlutý
    Pižmovka mošusová
    Podběl lékařský
    Podbílek šupinatý
    Popenec břečťanovitý
    Prstnatec fuchsův
    Prstnatec májový
    Prvosenka jarní
    Prvosenka vyšší
    Pryskyřník kosmatý
    Pryskyřník mnohotvárný
    Pryšec kolovratec
    Přeslička největší
    Pstroček dvoulistý
    Rozrazil břečťanolistý
    Rozrazil douškolistý
    Rozrazil horský
    Rozrazil ožankový
    Rozrazil perský
    Rozrazil potoční
    Rozrazil rezekvítek
    Rozrazil rolní
    Rýt žlutý

    Řeřišnice hořká
    Řeřišnice luční
    Řeřišnice nedůtklivá
    Samorostlík klasnatý
    Sasanka hajní
    Sasanka lesní
    Sasanka pryskyřníkovitá
    Sedmikráska obecná
    Silenka lepkavá
    Silenka nadmutá
    Sléz lesní
    Smrk ztepilý
    Starček obecný
    Střemcha obecná
    Stulík žlutý
    Svazenka vratičolistá
    Svízel povázka
    Svízel vonný
    Svízelka lysá
    Svlačec rolní
    Šťavel kyselý
    Tolice vojtěška
    Tolita lékařská
    Třemdava bílá
    Tužebník obecný
    Užanka lékařská
    Večernice vonná
    Vemeník dvoulistý
    Vemeník zelenavý
    Vesnovka obecná
    Vičenec ligrus
    Vikev čtyřsemenná
    Vikev chlupatá
    Vikev ptačí
    Violka rolní
    Violka vonná
    Vítod větší
    Vlaštovičník větší
    Voskovka menší
    Vraní oko čtyřlisté
    Vrba jíva

    Vrbina penízková
    Vstavač bledý
    Vstavač mužský
    Vstavač vojenský
    Zběhovec plazivý
    Zběhovec ženevský
    Zemědým lékařský
    Zvonečník klasnatý
    Žindava evropská


Comments