srpenRostliny obvykle kvetoucí v srpnu:


    Bez chebdí
    Blín černý
    Bolševník obecný
    Brutnák lékařský
    Čarovník pařížský
    Černohlávek obecný
    Černohlávek velkokvětý
    Černýš hajní
    Čistec bahenní
    Čistec lesní
    Dobromysl obecná
    Drchnička rolní
    Hadinec obecný
    Heřmánek terčovitý
    Hluchavka nachová
    Hluchavka objímavá
    Hluchavka skvrnitá
    Hořčík jestřábníkovitý
    Hořec křížatý
    Hořec tolitovitý
    Hrachor hlíznatý
    Hvozdík kartouzek
    Chrpa luční
    Jarmanka větší
    Jehlice trnitá
    Jestřábník chlupáček
    Jestřábník oranžový
    Jetel horský
    Jetel ladní
    Jetel plazivý
    Jetel zvrhlý
    Kakost bahenní
    Kakost luční
    Kakost maličký
    Kakost pyrenejský
    Karbinec evropský

    Klinopád obecný
    Kohoutek věncový
    Kokoška pastuší tobolka
    Kokotice evropská
    Komonice bílá
    Komonice lékařská
    Konopice bledožlutá
    Konopice dvouklanná
    Konopice pýřitá
    Konopice sličná
    Kopretina bílá
    Kopřiva dvoudomá

    Krtičník hlíznatý

    Kruštík širolistý
    Krvavec toten
    Kuklík městský
    Kýchavice černá
    Kyprej vrbice
    Lilek černý
    Lilek potměchuť
    Lilie zlatohlavá

    Lnice květel
     Lopuch plstnatý

    Máčka ladní
    Máčka plocholistá
    Máta dlouholistá
    Máta rolní

    Mateřka trojžilná
     Mečík střechovitý
    Meduňka lékařská
    Měrnice černá
    Mléč rolní
    Mochna husí
    Mochyně židovská

    Mydlice lékařská
    Nepatrnec rolní
    Netýkavka malokvětá
    Netýkavka nedůtklivá
    Netýkavka žláznatá
    Oman vrbolistý
     Osladič obecný
    Ostrožka stračka

    Pampeliška lékařská
    Pastinák setý
    Penízek rolní
    Pětiprstka žežulník
    Pěťour maloúborný
    Pěťour srstnatý

    Pcháč šedý
    Pcháč zelinný
    Pipla osmahlá

    Plamének plotní
    Pohanka svlačcovitá
    Protěž bažinná
    Pryšec kolovratec
    Pupalka dvouletá
    Rdesno červivec

    Rdesno hadí kořen
    Rdesno menší
    Rozchodník křovištní
    Rozrazil perský
    Rozrazil potoční

    Rýt žlutý

    Řebříček obecný
    Sadec konopáč
    Sedmikráska obecná
    Silenka lepkavá
    Silenka nadmutá
    Sítina sivá
     Sléz lesní
    Sléz přehlížený

    Sleziník červený
    Snědek pyrenejský
    Srpice barvířská
    Starček Fuchsův
    Starček lepkavý
    Starček obecný
    Starček přímětník
    Stulík žlutý
    Svazenka vratičolistá
    Svízel povázka
    Svízel přítula
    Svízel syřišťový
    Svlačec rolní
    Šalvěj lepkavá

    Šedivka šedá

    Šišák vroubkovaný
    Šrucha zelná
    Tolice vojtěška
    Tolita lékařská
    Turan roční
    Turanka kanadská
    Tužebník jilmový
    Tužebník obecný
    Věsenka nachová
    Vikev čtyřsemenná
    Vikev chlupatá
    Vikev ptačí

    Violka rolní
    Violka vonná
    Vítod větší
    Vlaštovičník větší
    Vrbina obecná
    Vrbina penízková

    Vrbka úzkolistá
    Vrbovka chlumní
    Vřes obecný

    Yzop lékařský
    Zemědým lékařský
    Zvonečník klasnatý
    Zvonek broskvolistý
    Zvonek klubkatý
    Zvonek kopřivovitý
    Zvonek řepkovitý
      Žluťucha žlutá