záříRostliny obvykle kvetoucí v září:


    Blín černý
    Bolševník obecný
    Brutnák lékařský
    Černýš hajní
    Čistec bahenní
    Čistec lesní
    Dobromysl obecná
    Drchnička rolní
    Hadinec obecný
    Heřmánek terčovitý
    Hluchavka nachová
    Hluchavka objímavá
    Hluchavka skvrnitá
    Hořčík jestřábníkovitý
    Hořec křížatý
    Hořec tolitovitý
    Hvozdík kartouzek
    Chrpa luční
    Jestřábník chlupáček
    Jestřábník oranžový
    Jetel ladní
    Jetel plazivý
    Jetel zvrhlý
    Kakost luční
    Kakost maličký
    Kakost pyrenejský
    Karbinec evropský
    Kohoutek věncový
    Kokoška pastuší tobolka
    Komonice lékařská
    Konopice dvouklanná
    Konopice pýřitá
    Konopice sličná
    Kopretina bílá
    Kopřiva dvoudomá
    Krvavec toten
    Kyprej vrbice
    Lilek černý
    Lilek potměchuť

    Lnice květel
     Lopuch plstnatý

    Máčka ladní
    Máčka plocholistá
    Máta dlouholistá
    Máta rolní

    Mateřka trojžilná
    Mléč rolní
    Mochna husí
    Mochyně židovská

    Mydlice lékařská
    Nepatrnec rolní
    Netýkavka malokvětá
    Netýkavka nedůtklivá
    Netýkavka žláznatá
     Osladič obecný

    Pampeliška lékařská
    Penízek rolní
    Pěťour maloúborný
    Pěťour srstnatý

    Pcháč šedý
    Pcháč zelinný
    Plamének plotní
    Pohanka svlačcovitá
    Protěž bažinná
    Pryšec kolovratec
    Rdesno červivec
    Rozchodník křovištní
    Rozrazil perský

    Rýt žlutý

    Řebříček obecný
    Sadec konopáč
    Sedmikráska obecná
    Silenka nadmutá
    Sléz přehlížený
    Srpice barvířská
    Starček Fuchsův
    Starček lepkavý
    Starček obecný
    Starček přímětník
    Svazenka vratičolistá
    Svízel povázka
    Svízel přítula
    Svízel syřišťový

    Šedivka šedá

    Šišák vroubkovaný
    Šrucha zelná
    Tolice vojtěška
    Turan roční
    Turanka kanadská
    Věsenka nachová
    Vikev čtyřsemenná
    Vikev ptačí

    Violka rolní
    Violka vonná

    Vrbka úzkolistá
    Vrbovka chlumní
    Vřes obecný

    Yzop lékařský
    Zemědým lékařský
    Zvonek klubkatý
    Zvonek kopřivovitý
    Zvonek řepkovitý