Typ plodu
...suchý pukavý
...suchý nepukavý
...suchý poltivý
...dužnatý
...nepravý
 ...semenný (u nahosemenných rostlin)