Rostliny rostoucí především 
v mokřadech a na rašeliništích


...

...


...


 ... ... ... ... ... ... ... ...

    Žluťucha žlutá