Rostliny rostoucí především 
v okolí vodních toků


...

...


...


 ... ... ... ... ... ... ... ... ...