Rostliny rostoucí především 
na vlhkých loukách a prameništích


...

...


...


 ... ... ... ... ... ... ... ...     Žluťucha žlutá