Rostliny podle stupně ohrožení

...rostliny uvedené v Červeném seznamu ohrožených druhů

...rostliny uvedené v Zákoně o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb.


...rostliny uvedené v seznamu Natura 2000