Rostliny uvedené 
Zákoně o ochraně přírody 
a krajiny č. 114/1992 Sb.


Druhy kriticky ohrožené §1

Druhy silně ohrožené §2

Druhy ohrožené §3