Druhy ohrožené - §3

bělozářka liliovitá-Anthericum liliago
bledule jarní-Leucojum vernum
brambořík nachový-Cyclamen purpurascens
černýš český-Melampyrum bohemicum
česnek hadí-Allium victorialis
ďáblík bahenní-Calla palustris
divizna brunátná-Verbascum phoeniceum
dřín obecný-Cornus mas
dřípatka horská-Soldanella montana
dub pýřitý (šípák)-Quercus pubescens
dvojštítek měnlivý-Biscutella varia
hadí mord nachový-Scorzonera purpurea
hadilka obecná-Ophioglossum vulgatum
hlaváček jarní-Adonis vernalis
hořec křížatý-Gentiana cruciata
hořec tolitovitý-Gentiana asclepiadea
hvězdnice chlumní-Aster amellus
hvězdnice zlatovlásek-Aster linosyris
hvozdík lesní-Dianthus sylvaticus
chrpa chlumní-Centaurea triumfettii
kamzičník rakouský-Doronicum austriacum
kapradiník bažinný-Thelypteris palustris
kavyl Ivanův-Stipa pennata
klikva bahenní-Oxycoccus palustris
koniklec alpinský bílý-Pulsatilla alpina subsp. austriaca
koprníček bezobalný-Ligusticum mutellina
koprník štětinolistý-Meum athamanticum
kostival český-Symphytum bohemicum
kozinec vičencovitý-Astragalus onobrychis
kručinka křídlatá-Genista sagittalis
kruštík modrofialový-Epipactis purpurata
kruštík tmavočervený-Epipactis atrorubens
kyhanka sivolistá-Andromeda polifolia
kýchavice bílá-Veratrum album subsp. album
len tenkolistý-Linum tenuifolium
len žlutý-Linum flavum
lilie zlatohlávek-Lilium martagon
lomikámen cibulkatý-Saxifraga bulbifera
medovník velkokvětý-Melittis melissophyllum
měsíčnice vytrvalá-Lunaria rediviva
modřenec tenkokvětý-Muscari tenuiflorum
mochna chlumní středočeská-Potentilla collina subsp. lindackeri
mochna skalní-Potentilla rupestris
mochna zlatokvětá duryňská-Potentilla parviflora subsp. thuringiaca
okrotice bílá-Cephalanthera damasonium
okrotice dlouholistá-Cephalanthera longifolia
oman oko Kristovo-Inula oculus-christi
oměj pestrý-Aconitum variegatum
oměj šalamounek-Aconitum plicatum
oměj vlčí-Aconitum lycoctonum
ostřice blešní-Carex pulicaris
ostřice Davallova-Carex davalliana
ostřice tlapkatá-Carex pediformis
pampeliška bahenní-Taraxacum palustre
pérovník pštrosí-Matteuccia struthiopteris
pětiprstka žežulník-Gymnadenia conopsea
plavuň pučivá-Lycopodium annotinum
plavuník Zeilerův-Diphasiastrum zeilleri
plavuník zploštělý-Diphasiastrum complanatum
prha arnika-Arnica montana
prstnatec Fuchsův-Dactylorhiza fuchsii
prstnatec májový-Dactylorhiza majalis
pupečník obecný-Hydrocotyle vulgaris
sasanka lesní-Anemone sylvestris
šicha oboupohlavná-Empetrum hermaphroditum
tařice skalní-Aurinia saxatilis
tolije bahenní-Parnassia palustris
trávnička obecná hadcová-Armeria vulgaris subsp. serpentini
třemdava bílá-Dictamnus albus
upolín nejvyšší-Trollius altissimus
vachta trojlistá-Menyanthes trifoliata
vemeník dvoulistý-Platanthera bifolia
vemeník zelenavý-Platanthera chlorantha
vranec jedlový-Huperzia selago
vratička měsíční-Botrychium lunaria
vrba plazivá-Salix repens
vřesovec pleťový-Erica carnea
zimostrázek nízký-Polygala chamaebuxus
zvonek boloňský-Campanula bononiensis
zvonek český-Campanula bohemica
zvonek sibiřský-Campanula sibirica
žebratka bahenní-Hottonia palustris
žluťucha smrdutá-Thalictrum foetidum