Druhy silně ohrožené - §2

bahnička chudokvětá-Eleocharis quinqueflora
běloprstka bělavá-Pseudorchis albida
bříza trpasličí-Betula nana
bublinatka prostřední-Utricularia intermedia
česnek hranatý-Allium angulosum
česnek tuhý-Allium strictum
čičorka pochvatá-Coronilla vaginalis
devaterka rozprostřená-Fumana procumbens
dvouřadec pozdní-Cleistogenes serotina
hladýš pruský-Laserpitium pruthenicum
hlavinka horská-Traunsteinera globosa
hořec hořepník-Gentiana pneumonanthe
hořec šumavský-Gentiana pannonica
hořeček nahořklý-Gentianella amarella
hořeček žlutavý-Gentianella lutescens
hrachor různolistý-Lathyrus heterophyllus
hvězdoš podzimní-Callitriche hermaphroditica
hvozdík kartouzek úzkolistý-Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons
hvozdík Lumnitzerův-Dianthus lumnitzeri
hvozdík pyšný alpínský-Dianthus superbus subsp. alpestris
hvozdík pyšný pravý-Dianthus superbus subsp. superbus
hvozdík sivý-Dianthus gratianopolitanus
chrpa horská-Centaurea montana
chudina zední-Draba muralis
jalovec obecný nízký-Juniperus communis subsp. alpina
jednokvítek velekvětý-Moneses uniflora
jestřábník alpský agg.-Hieracium alpinum
jinořadec kadeřavý-Cryptogramma crispa
kapradina plevinatá-Polystichum braunii
kapradinka skalní-Woodsia ilvensis
kavyl chlupatý-Stipa dasyphylla
kavyl sličný-Stipa pulcherrima
kavyl Smirnovův-Stipa smirnovii
kavyl tenkolistý-Stipa tirsa
koniklec luční český-Pulsatilla pratensis subsp. bohemica
koniklec velkokvětý-Pulsatilla grandis
konitrud lékařský-Gratiola officinalis
korálice trojklaná-Corallorhiza trifida
kosatec bezlistý-Iris aphylla
kosatec nízký-Iris pumila
kosatec pestrý-Iris variegata
kosatec sibiřský-Iris sibirica
kosatec trávovitý-Iris graminea
kostřava peřestá-Festuca versicolor
kozinec bezlodyžný-Astragalus exscapus
kozinec rakouský-Astragalus austriacus
kropenáč vytrvalý-Swertia perennis
kruštík bahenní-Epipactis palustris
kruštík drobnolistý-Epipactis microphylla
kruštík polabský-Epipactis albensis
kruštík růžkatý-Epipactis muelleri
křivatec český-Gagea bohemica
ladoňka karpatská-Scilla kladnii
ladoňka rakouská-Scilla drunensis
ladoňka vídeňská-Scilla vindobonensis
leknín bělostný-Nymphaea candida
leknín bílý-Nymphaea alba
lilie cibulkonosná-Lilium bulbiferum
lipnice plihá-Poa laxa
lomikámen latnatý-Saxifraga paniculata
lomikámen růžicovitý-Saxifraga decipiens
lomikámen trojprstý-Saxifraga tridactylites
lomikámen vstřícnolistý-Saxifraga oppositifolia
mečík střechovitý-Gladiolus imbricatus
medvědice lékařská-Arctostaphylos uva-ursi
okrotice červená-Cephalanthera rubra
oman německý-Inula germanica
oměj jedhoj-Aconitum anthora
oměj tuhý-Aconitum firmum subsp. moravicum
ostružiník moruška-Rubus chamaemorus
ostřice černoklasá-Carex melanostachya
ostřice chudá-Carex paupercula
ostřice lemovaná-Carex hostiana
ostřice mokřadní-Carex limosa
ostřice plstnatoplodá-Carex lasiocarpa
ostřice ptačí nožka-Carex ornithopoda
ostřice šupinoplodá-Carex lepidocarpa
ostřice žitná-Carex secalina
ožanka čpavá-Teucrium scordium
ožanka horská-Teucrium montanum
plavuník alpský-Diphasiastrum alpinum
plavuník Isslerův-Diphasiastrum issleri
plavuňka zaplavovaná-Lycopodiella inundata
potočnice lékařská-Nasturtium officinale
prstnatec bezový-Dactylorhiza sambucina
prstnatec pleťový-Dactylorhiza incarnata
prvosenka nejmenší-Primula minima
pryskyřník ilyrský-Ranunculus illyricus
pryskyřník veliký-Ranunculus lingua
pryšec bahenní-Euphorbia palustris
pryšec hranatý-Euphorbia angulata
přeslička zimní-Equisetum hyemale
rdest alpský-Potamogeton alpinus
rosnatka okrouhlolistá-Drosera rotundifolia
rudohlávek jehlancovitý-Anacamptis pyramidalis
růžkatec potopený-Ceratophyllum submersum
řezan pilolistý-Stratiotes aloides
sasanka narcisokvětá-Anemone narcissiflora
sesel pestrý-Seseli varium
sinokvět měkký-Jurinea mollis
sítina slanisková-Juncus gerardii
sleziník hadcový-Asplenium cuneifolium
smil písečný-Helichrysum arenarium
starček celolistý-Tephroseris integrifolia
starček poříční-Senecio sarracenicus
starček roketolistý-Senecio erucifolius
stračka vyvýšená-Delphinium elatum
střevíčník pantoflíček-Cypripedium calceolus
suchopýrek alpský-Trichophorum alpinum
šafrán bělokvětý-Crocus albiflorus
šafrán karpatský-Crocus heuffelianus
šater latnatý-Gypsophila paniculata
šater svazčitý-Gypsophila fastigiata
šicha černá-Empetrum nigrum
šišák hrálolistý-Scutellaria hastifolia
tis červený-Taxus baccata
topolovka bledá-Alcea biennis
třezalka sličná-Hypericum elegans
třtina pestrá-Calamagrostis varia
třtina pobřežní-Calamagrostis pseudophragmites
tučnice obecná-Pinguicula vulgaris
úrazník uzlovitý-Sagina nodosa
vemeníček zelený-Coeloglossum viride
violka nízká-Viola pumila
violka obojaká-Viola ambigua
violka slatinná-Viola stagnina
violka žlutá-Viola lutea subsp. sudetica
vraneček brvitý-Selaginella selaginoides
vrba velkolistá-Salix appendiculata
vrbina kytkokvětá-Lysimachia thyrsiflora
vstavač bledý-Orchis pallens
vstavač kukačka-Orchis morio
vstavač mužský-Orchis mascula
vstavač nachový-Orchis purpurea
vstavač osmahlý-Orchis ustulata
vstavač vojenský-Orchis militaris
všivec bahenní-Pedicularis palustris
všivec mokřadní-Pedicularis sylvatica
záraza síťnatá-Orobanche reticulata
zběhovec jehlancovitý-Ajuga pyramidalis
zdrojovka pobřežní-Montia hallii
zevar nejmenší-Sparganium natans
zvonečník hlavatý-Phyteuma orbiculare subsp. montanum
zvonečník hlavatý pravý-Phyteuma orbiculare
zvonek hadincovitý-Campanula cervicaria
zvonek vousatý-Campanula barbata
žluťucha slatinná-Thalictrum flavum