Zdroje, ze kterých byly čerpány informace pro www.herbar.info

Internet


Literatura

Faustus, L., Polívka, F. Botanický klíč


SPN 1984
Opravil, E., Drchal, K. Jak rostliny cestují Albatros 1987
Jirásek, V., Starý, F., Severa, F. Kapesní atlas léčivých rostlin SPN 1989
Pilát, A., Ušák, O. Kapesní atlas rostlin SPN 1963
Lhotská, M., Kropáč, Z., Maget, J. Kapesní atlas semen plodů a klíčních rostlin SPN 1984
Martinovský, J., Pozděna, M. Klíč k určování stromů a keřů SPN 1987
Patočka, K., Pospíšil, A. Náš les


Albatros 1989
Mezera, A., Hísek, K. Naše stromy a keře Albatros 1989
Münker, B. Plané rostliny střední Evropy Euromedia Group,
k.s.
2005
Mikula, A., Vanke, P. Plody planých a parkových rostlin SPN 1978
Hron, F., Zejbrlík, O. Rostliny luk, pastvin, vod a bažin SPN 1979
Soják, J. Rostliny našich hor SPN 1983
Hron, F., Zejbrlík, O. Rostliny polí a zahrad SPN 1974
Hron, F., Zejbrlík, O. Rostliny strání, skal, křovin a lesů SPN 1987
Jirásek, V., Procházka, F. Rostliny známé neznámé Albatros 1970
Krejča, J. Velká kniha rostlin Príroda a.s.,
Bratislava
1993


Comments