Přírodní antibiotika

Antibiotika jsou látky, které inhibují růst a množení mikroorganismů nebo je usmrcují. Jsou primárně určena na léčbu bakteriálních infekcí. Na viry a plísně tyto antibiotika nefungují. Nadužívání antibiotik je v posledních letech často probíraným tématem nejen v lékařských kruzích. Neustále se zvyšující rezistence mikroorganismů na účinky antibiotik se stala globálním problémem, který se snaží vyřešit Světová zdravotnická organizace i státní zdravotní ústavy jednotlivých zemí. V České republice byl k tomuto účelu v roce 2009 ustanoven Národní antibiotický program, který má za úkol zajištění dlouhodobě dostupné, účinné, bezpečné a nákladově efektivní antibiotické léčby pacientů s infekčními onemocněními. V čem je tedy problém? Přílišné nadužívání antibiotik je nebezpečné nejen jedinci samotnému, jehož střevní mikroflóra není takovému množství látek schopna dlouhodobě čelit, ale také lidstvu jako celku. Jelikož se citlivost mikrobů na antibiotika razantně snižuje, můžeme v posledních letech pozorovat nárůst rezistence a s ní spojenou vyšší nemocnost a úmrtnost pacientů postižených infekcí po celém světě.