Každé 50 ml balení obsahuje cca 1000 kapek tinktury, údaj se může lehce lišit dle viskozity přípravku. Pokud není na etiketě přípravku uvedeno jinak, užíváme obecně tinktury Bylinné kapky takto:

  • dospělí 3x denně 15 kapek pod jazyk, promnout v ústech a poté kapky polknout, v případě nepříjemně palčivého pocitu je možno těchto 15 kapek nakapat na kávovou lžičku, přidat zhruba stejné množství vody, aplikovat pod jazyk, promnout v ústech a polknout, nebo…
  • 3x denně 20 kapek do úst a polknout (bez aplikace pod jazyk a bez promnutí v ústech), nebo…
  • 3x denně 20 kapek do vody či čaje (například z důvodu odporu k alkoholu) a polknout
  • děti od 3 let (pokud není na etiketě podávání dětem výslovně zakázáno) 3x denně podáváme do vody či čaje tolik kapek, kolik je jim let (tedy například u osmiletého dítěte 3x denně 8 kapek)
  • i u dětí je možné kapky nakapat do čaje či vody o teplotě maximálně 45° C, dojde k odparu části lihu, vyšší teploty mohou rozkládat některé termolabilní účinné látky
  • přípravky doporučujeme podávat minimálně 15 minut před požitím nápoje či stravy, ale je lépe užít tinkturu po jídle, nežli vůbec
  • při podávání více druhů přípravků doporučujeme odstup také 15 minut mezi jednotlivými přípravky, ale není to nezbytně nutné
  • u některých akutních potíží dávkujeme první den každé 2 hodiny (Echinacea, A-stop, Průdušky...)
  • případnou přestávku v užívání není třeba dělat dříve, než po 6 týdnech, i tak je účinnější místo týdenní přestávky nasadit jiný přípravek se stejným účinkem

U akutních potíží se dostavují výsledky většinou v řádu několika hodin až dnů, stačí tedy jedno 50 ml balení přípravku. Chronické stavy ustupují podstatně pomaleji, první výsledky se většinou dostavují po několika týdnech či měsících. Zde je třeba 2 až 6 balení přípravku. Většinou je vhodné po 3 - 6 týdnech užívání učinit týdenní přestávku, případně vyměnit přípravek za jiný se stejným či podobným účinkem.

Tip pro netrpělivé: nakapejte si na svoji kávovou lžičku požadované množství kapek a zapamatujte si vzdálenost hladiny od okraje lžičky. Kapátko vyjměte z lahvičky a všechny další dávky odměřujte touto kávovou lžičkou. Případná drobná nepřesnost v dávkování není na závadu.

Zpřesnění doporučené denní dávky dle hmotnosti

Denní dávku uvedenou v předchozím odstavci je možné upravit dle hmotnosti užívajícího a to i přes to, že výše uvedené dávkování většinou bývá dostačující. Výpočet používáme v případě, že se účinek neprojeví dostatečně rychle, razantně, nebo když víme, že jsme vůči přírodním přípravkům méně vnímaví.

Jedna z možností je dávkování dle hmotnosti - 1 kapka na každý kilogram hmotnosti rozdělená do třech dávek. Tedy např. člověk o hmotnosti 72 kg může zcela bezpečně užívat 3x denně 24 kapek. U onkologických případů je vhodné toto množství ještě zdvojnásobit - jedná se zejména o tinktury O-stop, Anonna, Eleuterokok apod.

Kombinace tinktur a užívání více tinktur najednou

Častým dotazem je, zda je možné tinktury kombinovat. Ano, je. Pro zajímavost vyrábíme cca 900 druhů tinktur, při kombinaci dvou tinktur vzniká 404.550 možností, při kombinaci tří tinktur to je již 121,095.300 možností... Při kombinaci 4 tinktur to budou miliardy možností a tak dále. Z toho je zřejmé, že není v lidských silách znát nuance účinků při všech těchto kombinacích. A pak tu máme cca 8.000 schválených léků a jejich kombinací jak mezi sebou, tak i s tinkturami. To se už bude pravděpodobně jednat o stovky biliónů kombinací... Nevím ani o tom, že by někdo systematicky zkoumal interakce samotných léků z těch tisíců předepisovaných i když tam už jde leckdy o život. My máme jednu nespornou výhodu. Čistě přírodní látky, které extrakcí získáváme, jsou velmi, velmi bezpečné téměř v jakékoliv kombinaci.

Mohou přípravky užívat pro těhotné a kojící maminky?

Jsme si vědomi toho, že alkohol není pro tuto cílovou skupinu oficiálně vhodný, denní dávka tinktury však obsahuje přibližně pouze tolik alkoholu, kolik si jej tělo vyrobí z jednoho suchého krajíce snědeného chleba! Alkohol je navíc látka tělu zcela vlastní, tělo si jej vytváří např. z ovoce i když jste těhotná a i když kojíte...

U bylin s dostupnými údaji o jejich bezpečnosti tyto uvádím zvlášť pro těhotné a zvlášť pro kojící matky a to na konci textu patřícího k té které rostlině. Tam, kde údaj chybí, nám nejsou oficiální údaje známy, nebo rostlina není pro tuto skupinu konzumentů vhodná. Údaj pro těhotné je označen písmenem T a hodnotou 1 až 5 (známkování jako ve škole), pro kojící je označen písmenem K, známky pouze v hodnotách 1, 3 a 5. Text je navíc zvýrazněn růžovou barvou. Příklad: T3/K1. Vhodné byliny jsou takto zvýrazněny i u několika nejběžnějších potíží maminek. Hodnocení provedl Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Jeho hodnocení se může rozcházet s názory Ministerstva zdravotnictví ČR či s názory některých českých expertů.

T1 - studie velkého počtu těhotných neprokázaly škodlivé účinky pro plod
T2 - studie na zvířatech neprokázaly žádné riziko, po podání limitovanému počtu žen se nevyskytly účinky škodlivé pro plod
T3 - studie na zvířatech nebyly provedeny, po podání limitovanému počtu žen se nevyskytly účinky škodlivé pro plod
T4 - studie na zvířatech prokázaly zvýšené riziko poškození plodu, po podání limitovanému počtu žen se nevyskytly účinky škodlivé pro plod
T5 - riziko poškození plodu
K1 - užívání je možné
K3 - užívání je možné s opatrností
K5 - užívání je kontraindikováno

Další informace

Obvyklá jednotlivá dávka 20 kapek obsahuje zhruba 0,4 g alkoholu. Při předpokládané rychlosti odbourávání 1 g/10 kg tělesné váhy za hodinu a předpokládané hmotnosti klienta 60 kg vychází celková doba odbourávání alkoholu po užití jedné dávky na cca 4 minuty.

Přípravky jsou notifikovány Ministerstvem zdravotnictví ČR. Schválení je k nahlédnutí v registru Rozhodnutí hlavního hygienika (RoHy), výroba probíhá v naší laboratoři v režimu daňového skladu pod přímým 24 hodinovým dohledem Celní správy ČR. Jsme registrováni jako osoba povinná značit líh pod registračním odběrným číslem R040, což je k nahlédnutí na: http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/stranky/rzlinternet.aspx

Tinktury je možné po naředění vodou 1:1 použít také k potírání a k obkladům. Vmícháním tinktur do vhodného masťového základu (např. ambiderman) v poměru 1 : 3 rychle získáme mast z potřebné léčivé rostliny.

Čemu říkáme tinktura aneb případná skepse k alkoholu.

Začnu citací nezávislé Wikipedie: Tinktura (z lat. tingó, tinctus, obarvený) znamená původně barvivo nebo léčivo. Slovo se běžně používalo v lékárnictví, lze je vidět na lahvích v historických lékárnách (zkratka "T", "Tct" nebo "Tinct"). Dnes znamená druh tekutého léčiva, výluh (obvykle z rostlin) získaný extrakcí vhodným rozpouštědlem, nejčastěji alkoholem.

Odkaz zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tinktura . Povšimnite si prosím i fotografie v odkazu, tak má vypadat tinktura :-).

Není lepší extrakční činidlo, než alkohol, není lépe vstřebatelná potravina, než alkohol (u tinktury s obsahem účinných látek) a není lepší přírodní stabilizátor, než alkohol. Proto alkohol - u nás potravinářský melasový kvasný velejemný líh (ethanol). Ethanol je dokonce látkou natolik bezpečnou, přírodní a tělu vlastní, že se nepovažuje za přídatnou látku - nezávislý odkaz zde: https://www.dtest.cz/ecka/514/e-1510-ethanol

Další nespornou výhodou našich kvalitních tinktur oproti např. odvarům a nálevům je mj. fakt, že šetříte čas. Každodenní příprava čaje zabere min. 20 minut a místo litrové termosky s čajem máte u sebe pouze malou 50 ml lahvičku. Navíc tinktura se do těla díky alkoholu podstatně lépe vstřebává, a to už sliznicemi úst a jícnu a dále v žaludku a tenkém střevě.

Tedy ať zákazník zauvažuje, zda požít zcela bezpečné množství alkoholu s velkým benefitem v podobě extraktu z léčivé rostliny, či použít pseudotinktury s obsahem látek jako je sorban draselný či další podobné mňamky.